Kidolgozott témakörök 2021

Az írások pdf-ben érhetők el, hogy „ne essen szét” a dokumentum, és az ábrákat is jól lehessen látni.
A témakörök kidolgozását a legjobb tudásom szerint igyekeztem megtenni. Azonban a többszöri átnézés után is maradhattak benne hibák, hiányosságok. Ennek következtében:
Jogi nyilatkozat
Ebben a kéziratban legjobb meggyőződésem szerint megbízható információkat közlök.
Nem vállalok kötelezettséget és garanciát az információk teljességének vagy pontosságának hiányából adódó következményekért, nem vagyok kötelezhető a kéziratban található információk javítására és frissítésére, továbbá nem vállalok felelősséget a kéziratban található információk használatából eredő bármilyen természetű kárért.
A felelősség elhárítása
A kézirat rendeltetése csupán a személyes használat, célja, hogy matematikából az emelt szintű szóbeli érettségi vizsgára való felkészüléshez támogatást nyújtson. Nem garantálom, hogy a kézirat teljes mértékben kielégíti a felhasználó igényeit.
Nem viselek semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget a károkért, amelyeket a felhasználók vagy harmadik felek okoztak a kézirat helyes vagy helytelen használatával maguknak vagy másoknak.
Fenntartom magamnak a jogot, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsam a kéziratot.
A teljes dolgozat egyben az alábbi linkről tölthető le: