MaTech Kreatív Matematika Csapatverseny

Részlet most készülő mesterpedagógusi pályázatomból:

“Mint szakmai életutam bemutatásában már írtam, minden rendelkezésemre álló fórumon kifejtem véleményem a középiskolai oktatás és nevelés, különösen a matematikaoktatás átalakításával, modernizálásával kapcsolatban. Többek között elküldtem véleményem az MTA Matematikai Tudományok Osztálya felhívására még 2015-ben a NAT akkori átalakításával összefüggésben, ahogy 2018-ban javaslatot tettem Balga Attila, a Nemzeti Pedagógus Kar matematika szakmai tagozata vezetőjének felhívására is.
Megítélésem szerint a jelenlegi tananyagból egész fejezeteket lehetne/kellene elhagyni (például: logaritmus, koordináta-geometria), és helyette a mai kornak jobban megfelelő, az önálló és csoportmunkára alapozó, a rendelkezésre álló informatikai eszközöket erőteljesebben felhasználó oktatásra kellene több időt fordítani.
Ezt a véleményem csak megerősítette egyik tanítványom (aki jelenleg az Egyesült Királyságban tanul) beszámolója az akkori amerikai felvételi teszt kitöltéséről (az MIT-re is jelentkezett). Nem értette, hogy miért jár 4 pont egy egyszerű, másodfokú egyenletre vezető szöveges feladat megoldására, miközben egy teljes harmadfokú függvény lokális maximumának meghatározására csak 2 pont. A megoldókulcs azonban számára is megdöbbentő volt: Egy pont járt arra, hogy a vizsgázó helyesen beütötte a számológépébe a függvény hozzárendelési szabályát, és egy pont arra, hogy a számológép által kirajzolt grafikonról leolvasta a maximumot. Ő természetesen deriválással oldotta meg e feladatot…
Többek között ezért is vettem nagy örömmel, hogy a Dunaújvárosi Egyetem 2017 májusában megkereste iskolánkat azzal, hogy egy új típusú országos versenyt szeretnének elindítani, ahol a matematikai ismereteken túl kreatív, a mai kor eszközeit (mobiltelefon, tablet, GPS stb.) felhasználó problémák szerepelnének.
Az első megbeszélés után a mellékelt dokumentumban tettem javaslatot egy lehetséges lebonyolítási módra. A DUE megkeresése után a Klebelsberg Központ akkori vezetője, dr. Solti Péter felkarolta a kezdeményezést, és 2017 őszén a KK írta ki a MaTech Kreatív Matematikai Csapatversenyt, amelyben én is részt vehettem feladatkidolgozóként.
Természetesen a versenyen iskolánk tanulói is indultak, egy csapatunk (köztük szakköröseim) be is jutott a második fordulóba. Az eddig eltelt két év tapasztalatairól 2019. október 10-én, a Fejér Megyei Őszi Pedagógiai Napok keretében a verseny történetét bemutató, egyben azt népszerűsítő is előadást tartottam az érdeklődő kollégáknak. A bemutatója prezije itt érhető el.
Az eddig eltelt két év folyamán összesen hat feladatsort küldtem be, amelyek nem publikusak, de mind a hatból kerültek be feladatok az egyes fordulókba.
Remélem, ezt munkámat folytatni tudom a következő években is, a feladatkidolgozó tanárokat ugyanis a KK kéri fel minden évben.
És végül még egy történet arról, hogy miért is tartom olyan fontosnak ezt: 12.-es emelt szintű csoportomban az integrálszámítással kapcsolatban a területszámítás után megemlítettem, hogy a különböző görbék ívhosszának kiszámítására is létezik képlet, de erre nem oldottunk meg feladatot. A fent már említett diákom otthon, önszorgalomból kísérletet tett arra, hogy a [0; π] intervallumon meghatározza a szinuszfüggvény görbéjének ívhosszát. Mivel nem boldogult vele, a Wolfram Alphával próbálkozott, amely ki is írt megoldásként egy másodfajú elliptikus integrált (ennek értékét numerikus sorral lehetett volna közelíteni). A következő órán beszámolt a kapott eredményről, és kérdéseket tett föl ezzel kapcsolatban – a foglalkozás után még vagy egy órát beszélgettünk erről, a matematika csodáiról.”

Néhány kép az előadásról (Fotó: Horváth Viktor, SZIG):

November 22-én diákjainknak is reklámoztam – kicsit átalakítva…